Příroda
Příroda


Sekce PŘÍRODA obsahuje kompletní řadu publikací edice "Příroda České republiky" vydané nakladatelstvím CONSULT.

Ochrana
přírody
Ochrana přírody

V sekci OCHRANA PŘÍRODY jsou publikace a aplikace, týkající se chráněných území, přírodních parků, přírodních památek a ochrany životního prostředí.

E-shop
E-shop

V našem INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ si můžete zakoupit řadu publikací a CD/DVD zaměřených na ochranu přírody a životního prostředí.


Portál "Příroda ČR" rozšiřuje nabídku knižní edice nakladatelství CONSULT a nabízí jednotlivé knižně zpracované okruhy.

Informuje o aktivitách nakladatelství CONSULT, v e-shopu si můžete objednat řadu titulů z produkce nakladatelství a v návaznosti na výukový systém Vám nabízí možnost prohloubit si znalostí o problematice přírody a životního prostředí v České republice.Vybrané publikace označené
Výuka jsou zařazeny do výukového systému, který Vás do hloubky seznámí s danou problematikou a umožní Vám formou testů ověřit si Vaše znalosti ze studované problematiky.

Aktuality

Rybníky v České republice
Historie a vývoj rybníků a rybníkářství, organizovanému rybaření, rostlinám a živočichům rybníků, stejně jako úloze rybníků v naší historii a v kultuře.

Knihu lze zakoupit v  internetovém knihkupectví Consult

******************************************************************

Památné stromy Prahy


V prosinci roku 2011 vyšla kniha Památné stromy Prahy (formát B5, 192 stran, křída).

Je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi 43. základní organizací Českého svazu ochránců přírody a magistrátem hl. m. Prahy. V knize jsou popsány všechny památné stromy Prahy a většina z nich je vyobrazena na barevných fotografiích a perokresbách.

Těžištěm knihy je soubor sedmnácti vlastivědných vycházek, jejichž cílem jsou památné stromy. Trasa vycházky je zachycena na ortofotomapě Prahy, takže čtenář nemůže zabloudit.
Texty vycházek jsou koncipovány tak, že přinášejí informace také o chráněných územích, které leží v blízkosti trasy a kromě toho uvádějí kulturně-historické informace, které by měly sloužit ke komplexnímu poznání území. Předpokládáme, že sehrají kladnou úlohu při výchově zejména mladé generace k pozitivnímu vztahu k domovu a regionu - hlavnímu městu Praze.

Kniha je určena především pro školy. Učitelům podává konkrétní informace pro výuku vlastivědy. Očekáváme však, že její využití bude mnohem širší a poskytne velkou sumu informací všem milovníkům a přátelům pražské přírody.

Knihu lze zakoupit v  internetovém knihkupectví Consult

Kapitola "Vlastivědné vycházky Prahou" ZDE ve formátu PDF

Consult

Nakladatelsví CONSULT je zaměřeno na:
–  knižní produkci
–  přípravu a realizaci CD a DVD
–  přípravu a realizaci výstav
a to zejména v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Veškeré dotazy, náměty a připomínky

  pište na e-mail: prirodacr@prirodacr.cz

 

Feja - prodejní galerie

Zahrada doma i venku

Zpracování publikací, grafika, software

Květinářství Pivoňka

© 2013 Consult