Příroda
Příroda


Sekce PŘÍRODA obsahuje kompletní řadu publikací edice "Příroda České republiky" vydané nakladatelstvím CONSULT.

Ochrana
přírody
Ochrana přírody

V sekci OCHRANA PŘÍRODY jsou publikace a aplikace, týkající se chráněných území, přírodních parků a památek a ochrany životního prostředí.

E-shop
E-shop

V našem INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ si můžete zakoupit řadu publikací a CD/DVD zaměřených na ochranu přírody a životního prostředí.

OCHRANA PŘÍRODY

Základní údaje o ochraně přírody

Kategorie zvláště chráněných území
Zákon č. 114/92 o státní ochraně přírody stanoví podle významu i rozlohy několik kategorií zvláště chráněných území.
Více informací...


Přírodní parky Prahy

Výuka Přírodní parky Prahy

V současné době je na území Prahy dvanáct přírodních parků. Základní informace o přírodních parcích včetně informací o zvláště chráněných územích v přírodních parcích Prahy.

Přírodní parky by měly přispět ke zlepšení životního prostředí města, měly by fungovat jako účinná ochranná pásma zvláště chráněných území a konečně je možno je využívat i pro rekreační účely.
Sada 13-ti letáků – vydal Odbor ochrany prostředí magistrátu hl. m. Prahy.
Letáky jsou dostupné v Informačním centru MHMP, Mariánské nám. 2, Praha.


Prokopské a Dalejské údolí

Prokopské a Dalejské údolí – přírodní park

Publikace je členěna na kapitoly: Geologie, Vývoj přírody, Rostlinstvo, Zvířena, Chráněná území, Monitoring, Historie civilizace, Výtvarné umění.

Přírodní park zahrnuje území údolního zářezu Dalejského a Prokopského potoka od Řeporyj po ústí do Vltavy včetně svahů a vrchů nad Hlubočepy – kde se údolí úvalovitě rozšiřuje, vrchů Děvína, Ctiradu a Barrandovských skal.
Rozpětí nadmořských výšek obnáší 190–350 m. Větší část zaujímá přírodní park Prokopské údolí, který zahrnuje řadu maloplošných chráněných území.
Publikace byla vydána v r. 2003 nakladatelstvím CONSULT, ilustroval Oldřich Jelen.


Chráněná území – Praha

Výuka Chráněná území – Praha

Základní informace o přírodních poměrech Prahy a všech vyhlášených zvláště chráněných územích.

Území hlavního města Prahy a především jeho chráněná území patří v současné době k nejlépe prozkoumaným regionům z hlediska přírodních věd v rámci celé ČR. Výběrem informací v této publikaci chtěli autoři alespoň naznačit úžasné druhové bohatství malých ploch v těsném sousedství hustě obydlených míst.
Publikace byla vydána v r. 1997 nakladatelstvím CONSULT.


Chráněná území – Střední Čechy

Chráněná území – Střední Čechy

Základní informace o přírodních poměrech jednotlivých regionů a všech vyhlášených zvláště chráněných územích středních Čech.

Úvodní kapitoly jsou věnovány informacím o středních Čechách přebližně v hranicích bývalého Středočeského kraje. Následují kapitoly věnované jednotlivým okresům středních Čech. Tuto odbornou část uzavírá popis pěti chráněných krajinných oblastí, které úplně či částečně leží na území bývalého Středočeského kraje.
Publikace byla vydána v r. 1996 nakladatelstvím CONSULT.

 

Feja - prodejní galerie

Zahrada doma i venku

Zpracování publikací, grafika, software

Květinářství Pivoňka

© 2013 Consult